Մենք տրամադրում ենք անվճար խորհրդատվություն անշարժ գույքի հետևյալ ասպեկտների վերաբերյալ՝

- Անշարժ գույքի շուկայական գների խորհրդատվություն (վարձույթ/վաճառք)

- Անշարժ գույքի տարածքային արժեքների խորհրդատվություն

- Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի խորհրդատվություն

- Խորհրդատվություն ՀՀ կադաստրի պետական ​​կոմիտեում գրանցման համար

 

 Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող են լինել վճարովի տարբերակով՝

- Կառուցվածքային և պայմանական հետազոտություն (գույքի վիճակ)

- Ընդհանուր մանրամասն զեկույց (հղում սեփականության ճշգրիտ մանրամասներին և փաստաթղթերին)

- Գնահատման հաշվետվություն (ընթացիկ շուկայական գույքի արժեքի մանրամասն հաշվարկ)

- Գույքի գրանցման աջակցություն (անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում,

նոտարական վավերացում, գրանցում ՀՀ Կադաստրի կոմիտե)